Ranji Trophy 2022/23

Points Table

Elite, Group A Match M Win W Loss L Tie T No Result N/R Points P Net Run Rate NRR
Bengal BENG 7 4 1 0 0 32 -
Uttarakhand UKHND 7 3 0 0 0 29 -
Himachal Pradesh HP 7 2 1 0 0 21 -
Baroda BRODA 7 2 1 0 0 21 -
Odisha ODSA 7 1 2 0 0 14 -
Uttar Pradesh UP 7 1 2 0 0 13 -
Haryana HRYNA 7 1 2 0 0 13 -
Nagaland NAGA 7 0 5 0 0 2 -
Elite, Group B Match M Win W Loss L Tie T No Result N/R Points P Net Run Rate NRR
Saurashtra SAU 7 3 2 0 0 26 -
Andhra AP 7 4 2 0 0 26 -
Maharashtra MAHA 7 3 0 0 0 26 -
Mumbai MUM 7 3 2 0 0 24 -
Tamil Nadu TN 7 2 1 0 0 21 -
Delhi DELHI 7 2 2 0 0 17 -
Assam ASSAM 7 1 3 0 0 11 -
Hyderabad (India) HYD 7 0 6 0 0 1 -
Elite, Group C Match M Win W Loss L Tie T No Result N/R Points P Net Run Rate NRR
Karnataka KNTKA 7 4 0 0 0 35 -
Jharkhand JHK 7 3 2 0 0 23 -
Kerala KER 7 3 1 0 0 21 -
Rajasthan RAJ 7 2 2 0 0 20 -
Chhattisgarh CGARH 7 3 4 0 0 19 -
Goa GOA 7 2 2 0 0 18 -
Services SVCS 7 2 4 0 0 13 -
Puducherry PONDI 7 1 5 0 0 9 -
Elite, Group D Match M Win W Loss L Tie T No Result N/R Points P Net Run Rate NRR
Madhya Pradesh MP 7 5 1 0 0 33 -
Punjab PNJB 7 3 0 0 0 27 -
Railways RLYS 7 3 2 0 0 22 -
Vidarbha VIDAR 7 3 2 0 0 20 -
Gujarat GUJ 7 2 4 0 0 14 -
Tripura TPURA 7 0 2 0 0 11 -
Jammu & Kashmir J + K 7 1 4 0 0 8 -
Chandigarh CHD 7 0 2 0 0 7 -
Plate Group Match M Win W Loss L Tie T No Result N/R Points P Net Run Rate NRR
Meghalaya MEGHA 5 4 1 0 0 25 -
Sikkim SIKM 5 3 1 0 0 20 -
Manipur MNPR 5 3 1 0 0 20 -
Bihar BIHAR 5 1 1 0 0 14 -
Mizoram MIZOR 5 1 3 0 0 8 -
Arunachal Pradesh ARPR 5 0 5 0 0 0 -